Valná Hromada SCPAP

Vážení členové SCPAP,

dne 24. února 2022 proběhla v zasedací místnosti Aquacentra Pardubice avizovaná VH zapsaného spolku SCPAP.

Řešili se zde všechny aktuální věci našeho klubu a vše potřebné. Děkuji všem účastníkům za příjemnou atmosféru a hladký průběh. Pro ty z vás, kteří jste nebyli přítomní, bych ve stručnosti nastínil, co vše jsme projednali. Po přivítání účastníků jsme zjistili, že můžeme jednat jen v bodech navržených v pozvánce na VH a to jsme odsouhlasili. Následně jsme si zvolili mandátovou a návrhovou komisi. Dále byl přečten dopis odstupujícího předsedy Luďka Buriana. Dalším krokem bylo neschválení nových stanov klubu. Následně se volil nový předseda, kterým se stal Aleš Rucký, potvrzení kooptace Lucky Svěrákové do VV a Ladislava Hámorského do KRK. Všichni přítomní byli také seznámeni se zprávou o činnosti celého klubu za rok 2021, o zprávě kontrolní a revizní komise a zprávě o všech sekcích našeho klubu. Výsledky jsou ve všech částech povzbuzující a nadějné do budoucna, za což chci všem plavcům poděkovat. Dále nás hospodáři klubu seznámili s výsledky hospodaření a přednesli návrh rozpočtu. Vyhodnocení nejlepších plavců Jana Čejky, Daniela Gracíka, Tomáše Válka a Elisabeth Jiroutkové proběhlo v důstojné atmosféře a všichni ocenění dostali pamětní pohár a poukázku do sportovní prodejny.

Vyčerpaní účastníci si po vyhlášení zasloužili občerstvení, při které probíhala živá diskuze na tématy dneška. Návrhová i mandátová komise měli připravené usnesení VH SCPAP, které všichni účastnici schválili. Na závěr nový předseda Aleš Rucký ještě jednou poděkoval všem trenérům, funkcionářům, rodičům i plavcům a především Luďkovi Burianovi za jeho práci na psotu předsedy a panu Sedlákovi za 50. letou práci pro klub, a dále popřál hodně sportovních úspěchů i zdraví v tomto roce.

Následně pokračovala schůze výkonného výboru, která mimo jiné schválila nového místopředsedu klubu Jana Kupku. A tím máme opět plně obsazený výkonný výbor v tomto složení: Aleš Rucký – předseda, Jan Kupka – místopředseda, Jana Klusáčková – vedoucí TMK, Martin Kratochvíl vedoucí Sps, Lucie Svěráková – hospodář. Kontrolní a revizní komise je složena z Tomáše Neterdy, Romany Filipové a Ladislava Hámorského.

Přejít nahoru