Z historie klubu

Sport Club Plavecký areál Pardubice (dále jen SCPAP) byl založen 14. dubna 1991 jako občanské sdružení provozující tělovýchovnou, organizační a hospodářskou činnost. Tento klub vznikl vyčleněním oddílu plavání z TJ Dynamo Pardubice. První valná hromada se konala 2. května 1991, kde byly schváleny stanovy a zvolen Výkonný výbor. Předsedou byl zvolen Mgr. Jiří Kalhous
Chronologický přehled předsedů klubu:
1991-2011 Jiří Kalhous (konec roku 2011-začátek 2012 ho kvůli nemoci zastoupil p. Miroslav Sedlák)
2012-2013 Petr Dastlík
2013-2017 Miroslav Sedlák
2017-2022 Luděk Burian
2022-dosud Aleš Rucký

 

V roce 1992 po zrušení Sportovního klubu při Sportovní škole přešla sekce skoků do vody s trenérkou Marii Čermákovou, olympioničkou Greckou (mj. 4. místo na OH v Barceloně) a sestrami Eliškou a Kristýnou Daňkovými k našemu klubu. Sestry Daňkovy byly účastnicemi Mistrovství Evropy, kde získaly několik medailí. V této době se staly Pardu-bice středem rozvoje skokanského sportu v České republice. Krása města, dobrá spolupráce našeho klubu s Magistrátem města vytvořily dobrou tradici světově uznávaných skokanských závodů, na které vzpomíná mnoho předních světových skokanů, olympioniků i mistrů světa.

V roce 1994 bylo v Pardubicích Mistrovství Evropy juniorů v plavání a ve skocích do vody za účasti 24 států. V témže roce jsme byli pořadateli Evropského poháru ve skocích do vody za účasti 19 států. V roce 1999 se uskutečnilo i mistrovství světa juniorů, kde startovali skokani ze 30 států. Od roku 1992 až do roku 2010 jsme byli pořadateli skokanských soutěží „Štít města Pardubic“ a soutěže „O perníkového koně“. V Pardubicích se různých mezinárodních skokanských soutěží zúčastnili borci ze 42 států celého světa. Díky iniciativě paní Čer-mákové se od roku 1998 uskutečňovala trojutkání mezi Pardubicemi, Vídní a Budapeští. Zrušením pardubického skokanského bazénu – jediného v ČR, který splňoval světová kritéria, může dojít k zániku skoků do vody v České republice.

V Pardubicích již sekce skoků do vody byla zrušena. Perspektivní skokani Natálie Jiroutková – účastnice MEJ a která měla těsně před postupem na mistrovství světa, ukončila činnost. Další mladý nadějný skokan Jan Slánský – několikanásobný přeborník ČR v kategorii žactva i junioru také skončil.

V roce 1994 byla založena sekce synchronizovaného plavání. Zakladatelem byla Gita Stloukalová. V současné době máme velmi dobrý trenérský kádr. Děvčata se již umísťují na medailových místech v rámci ČR. Také v synchronizovaném plavání jsme pořadateli tradiční soutěže. V roce 2016 se v Poličce uskuteční již 21 ročník mezinárodních závodů v synchronizovaném plavání „Pardubický perníček“.

Klub je pořadatelem významných tradičních plaveckých akcí  v bazénovém a i v dálkovém plavání. V roce 2022 se poplave na vodní nádrži v Mělicích již 31. ročník „O pohár Lídy Jelínkové“, v červnu jsme pořadateli 48. ročníku „ Memoriálu Miroslava Kroufka“. Toto pořadatelství jsme v minulých letech převzali od TJ Synthesia Pardubice. Další soutěží dálkových plavců na ukončení sezony je „Podzimní rožeň“ - v letošním roce se poplave již 23 ročník. V bazénovém plavání jsme byli pořadateli mezinárodních závodů v dálkovém plavání. V roce 2013 jsme obnovili Velkou cenu Pardubic v plavání. Ta si pak získala pevné místo v kalendáři českého plavání a je součástí Českého poháru. Její věhlas už dosáhl daleko za hranice naší republiky a startovalo na ni řada plavců medailistů z evropských a světových šampionátů a účastníků OH. Několikrát jsme byli pořadateli Mistrovství ČR v plavání dorostu, dospělých a masters.

Klub se kromě zajišťování přípravy aktivních plavců věnuje ve velké míře výuce a zdokonalování plavání. Začínáme již s malými dětmi v oddělení kurzů rodičů s dětmi. Základy plavání se děti učí v kurzech pro neplavce. Provádíme výuku plavání a zdokonalovací plavání probíhá v přípravkách.

V roce 2005 byla zrušena Plavecká škola zřizovatelem Pardubickým krajem a novým zřizovatelem byl SC PAP: Klub převzal všechny zaměstnance a školou byla zajišťována plavecká výuka žáků ZŠ.

Členkou klubu a dlouholetou členkou Výkonného výboru byla PhDr. Marie Čermáková CSc., která byla čestnou členkou evropské plavecké federace LENU. V březnu 2010 obdržela na společenském setkání trenérek a cvičitelek diplom MOV za celoživotní práci ve sportu žen. V ČR je teprve druhou ženou, která tento diplom obdržela. Zemřela 18. června 2020 v požehnaném věku 90 let.

A teď letem světem do jednotlivých sportů.

Dálkové plavání
Jako 30. v pořadí českých plavců přeplavala 9. září 2010 Lenka Štěrbová ml. Kanál La Manche jako nejmladší česká plavkyně za 9:22:00, za pět let poté ji napodobil Aleš Rucký (1. 8. 2015) časem 12:12:00. Od roku 1991 jsme v Českém poháru celkem 10x vyhráli soutěž družstev, Lenka Štěrbová ml. pak 7x jako nejlepší žena (2009 – 2010, 2013 - 2017), její maminka Lenka jednou (2003), po jednom titulu za vítězství v ČP si dále připsali Jana Dundová (2002), Jitka Vernerová (2003), Michal Prášek (2001) a Martin Lucbauer (2002). Lenka „Eňa“ Štěrbová se zúčastnila Mistrovství Evropy juniorů (2012), Mistrovství světa juniorů (2012), mistrovství Evropy (2014 – 2015) a mistrovství světa (2015 – 2017), její sestra Míša MEJ (2014 – 2017) a na MSJ (2016) a Pavlína Kubátová pak v roce 2014 na MEJ. Pak jsme trochu vyklidili pole. Eňa začala studovat v Praze lékařskou fakultu a začala trénovat v Praze u Honzy Srba a byť zůstala členkou našeho klubu přes léto začala hostovat v Bohemians Praha. A úspěchy začala sbírat výhradně tam :-).
Za 30 let činnosti se přesto stala nejúspěšnější dálkovou plavkyní našeho klubu se ziskem 32 medailí (24 - 3 - 5), před Pavlou Avramovou se ziskem 11 medailí (4 - 3 - 4) a sestrou Míšou Štěrbovou s 11 medailemi (2 - 5 - 4). Medaile získalo celkem 50 plavců.

Zimní plavání
Protagonistkami posledních let jsou hlavně Lenka „Eňa“ Štěrbová, která poslední dva tři roky hostuje v I. PKO a Renata Nováková, která je naopak věrna červenobílým barvám. Eňa úspěšně triumfovala na Memoriálu Alfréda Nikodéma v Praze 26. 12. ve Vltavě, Renča si vyzkoušela i start na mistrovství světa v roce 2015 v Murmansku, kde na trati 1 000 m ve vodě 0°C vyhrála 🙂

Medailisté DP

Plavání
Největší úspěchy lze rozdělit asi tak na dvě části - na období, kdy bazén dobýval Jiří Jedlička, což bylo období 2003 - 2010 a na období, kdy největší úspěchy získává Honza Čejka a to od roku 2016 dosud. Zatímco Jirka potřeboval na zisk 54 medailí osm let, Honza získal 73 medailí za šest let. Nejlepší ženou je Adéla Vavřinová, která od roku 2015 zatím vybojovala 64 medailí.

Už není možno prezentovat tady úspěchy z domácích šampionátů, ale co musíme zmínit jsou medailové úspěchy z vrcholných evropských a světových kláních. Od "bramborových" umístění ( Jedlička MEJ 2005 50 P, Diepoldová MS para 2005 5 km, Štěpánková EYOF 2017 100 P) přišla první bronzová medaile v roce 2017 zásluhou Honzy Čejky na 100 Z na EYOF v Maďarsku. První titul evropského šampióna vybojoval Honza v roce 2019 na MEJ v Kazani na 200 Z, tamtéž i bronz na 100 Z a titul mistra světa z téhož roku v Budapešti na MSJ na 50 Z. Pak už Honza juniorskou kategorii opustil a nahradil ho Dan Gracík na MEJ v Římě v roce 2021 bronzem na 50 M. Honza ještě na konci roku 2021 proklouzl mezi špičku světové seniorské kategorie na 200 Z na 200 Z (5. místo) v Abú Dhabí.

Medailisté

DRUŽSTVA

2017
             3. místo ženy Avramová Pavla, Burianová Kateřina, Fousková Hana, Jiránková Kristýna, Štěrbová Lenka, Štěrbová Michaela,                                                 Teclová Adéla, Vavřinová Adéla
2018
              5. místo ženy Fousková Hana, Jiránková Kristýna, Navrátilová Markéta, Navrátilová Michaela, Štěrbová Lenka, Štěrbová                                                        Michaela, Štichauerová Eliška, Vavřinová Adéla
              7. místo muži Čejka Jan, Houf Dominik, Klásek Adam, Klásek Jan, Machytka Roman, Prokop Jan, Rejman Matouš, Toman                                                     Daniel
2019
              2. místo ženy Burianová Kateřina, Jiránková Kristýna, Laňková Kateřina, Šimánová Klára, Štěpánková Lydie, Štěrbová Lenka,                                                Teclová Adéla, Vavřinová Adéla
              7. místo muži Balcar Aleš, Čejka Jan, Houf Dominik, Chalupník Jiří, Klásek Adam, Klásek Jan, Rejman Matouš, Teplý Jan,
2020
              5. místo ženy Apltauerová Kateřina, Burianová Kateřina, Čabanová Tereza, Jandíková Natálie, Laňková Kateřina, Štěpánková                                                   Lydie, Štěrbová Lenka, Teplá Karolína
              2. místo muži Čejka Jan, Gracík Daniel, Havlena Maxim, Janeček Pavel, Klásek Adam, Klásek Jan, Teplý Jan
2021
              8. místo ženy Apltauerová Kateřina, Burianová Kateřina, Čejková Tereza, Dvorská Veronika, Ferrara Ida, Hlavatá Eliška,                                                         Jandíková Natálie, Pátková  Anna, Peružková Nela, Rejmanová Lota,
              6. místo muži Čejka Jan, Havlena Maxim, Chalupník Jiří, Janeček Pavel, Mikula Vilém, Moc Albert, Rejman Matouš, Teplý Jan
2022
              4. místo ženy Brandýská Aneta, Čabanová Tereza, Dvorská Veronika, Ferrara Ida, Jandíková Natálie, Peružková Nela,                                                Šimánová Klára, Štěrbová Lenka
              1. místo muži  Čejka, Jan, Drahorád Jan, Gracík Daniel, Havlena Maxim, Chalupník Jiří, Janeček Pavel, Mikula Vilém, Moc                                                    Albert, Teplý Jan

ČESKÉ REKORDY (k 31. 3. 2022)

50 m bazén
400 PZ Štěrbová Michaela 5:14,21 13ti leté žactvo
50 P Štěpánková Lydie 0:31,40 juniorky
100 P Štěpánková Lydie 1:08,56 juniorky
50 Z Čejka Jan 0:25,08 junioři
100 Z Čejka Jan 0:54,47 junioři
200 Z Čejka Jan 1:57,51 junioři
50 Z Čejka Jan 0:25,08 muži
200 Z Čejka Jan 1:56,66 muži

25 m bazén
50 P Štěpánková Lydie 0:31,41 juniorky
100 P Štěpánková Lydie 1:07,40 juniorky
200 P Laňková Kateřina 2:26,38 juniorky
50 Z Čejka Jan 0:23,96 junioři
50 Z Čejka Jan 0:23,40 muži
200 Z Čejka Jan 1:49,93 muži

štafety 50 m
4x100 PZ Apltauerová Kateřina - Štěpánková Lydie - Laňková Kateřina - Teplá Karolína 4:25,51 juniorky
4x100 PZ Čejka Jan - Moc Albert - Janeček Pavel - Gracík Daniel 3:44,78 muži
4x100 PZ mix Čejka Jan - Jandíková Natálie - Burianová Kateřina - Gracík Daniel 4:00,40 dospělí

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY

Olympijské hry
- Čejka Jan                  2021
- Jedlička Jiří               2008
Paraolympijské hry
- Diepoldová Tereza    2004, 2008
Mistrovství světa
- Čejka Jan                  2019, 2021
- Diepoldová Tereza    2005, 2006
- Jedlička Jiří               2005, 2006, 2007
- Štěrbová Lenka         2015, 2016, 2017, 2019
Mistrovství světa juniorů
- Čejka Jan                   2019
- Laňková Kateřina      2019
- Štěpánková Lydie      2019
- Štěrbová Lenka          2012
- Štěrbová Michaela     2016
Světová univerziáda
- Jedlička Jiří                2007, 2009
Mistrovství Evropy
- Čejka Jan                    2019, 2021
- Jedlička Jiří                 2005 (25m), 2007, 2008 (50m), 2008 (25m)
- Korchňáková Lenka    2004 (50m)
- Paloušková Hana        2008 (25m)
- Štěrbová Lenka           2015, 2021
Mistrovství Evropy juniorů
- Čejka Jan                     2018, 2019
- Gracík Daniel              2021
- Jandíková Natalie        2021
- Jedlička Jiří                 2004, 2005
- Jehlička David            2009
- Kubátová Pavlína        2014
- Laňková Kateřina        2019
- Myšková Jana              1992
- Štěpánková Lydie        2019
- Štěrbová Michaela       2014, 2015, 2016, 2017
- Štěrbová Lenka            2012, 2014

Mezinárodní soutěže

Popsali bychom asi ještě hodně papíru, pravděpodobně jsme na někoho zapomněli, za což se omlouváme. Nikdo není dokonalý, ale budiž výše uvedené řádky alespoň jakýmsi vodítkem toho, co jsme od roku 1991 dokázali. Bylo toho dost a doufejme, že ještě bude.

(březen 2022)