Historie klubu SCPAP

Sport Club Plavecký areál Pardubice (dále jen SCPAP) byl založen 14. dubna 1991 jako občanské sdružení provozující tělovýchovnou, organizační a hospodářskou činnost. Ten-to klub vznikl vyčleněním oddílu plavání z TJ Dynamo Pardubice. První valná hromada se konala 2. května 1991, kde byly schváleny stanovy a zvolen Výkonný výbor. Předsedou byl zvolen Mgr. Jiří Kalhous.

V roce 1992 po zrušení Sportovního klubu při Sportovní škole přešla sekce skoků do vody s trenérkou Marii Čermákovou, olympioničkou Greckou (mj. 4. místo na OH v Barceloně) a sestrami Eliškou a Kristýnou Daňkovými k našemu klubu. Sestry Daňkovy byly účastnicemi Mistrovství Evropy, kde získaly několik medailí. V této době se staly Pardu-bice středem rozvoje skokanského sportu v České republice. Krása města, dobrá spolupráce našeho klubu s Magistrátem města vytvořily dobrou tradici světově uznávaných skokanských závodů, na které vzpomíná mnoho předních světových skokanů, olympioniků i mistrů světa.

V roce 1994 bylo v Pardubicích Mistrovství Evropy juniorů v plavání a ve skocích do vody za účasti 24 států. V témže roce jsme byli pořadateli Evropského poháru ve skocích do vody za účasti 19 států. V roce 1999 se uskutečnilo i mistrovství světa juniorů, kde startovali skokani ze 30 států. Od roku 1992 až do roku 2010 jsme byli pořadateli skokanských soutěží „Štít města Pardubic“ a soutěže „O perníkového koně“. V Pardubicích se různých mezinárod-ních skokanských soutěží zúčastnili borci ze 42 států celého světa. Díky iniciativě paní Čer-mákové se od roku 1998 uskutečňovala trojutkání mezi Pardubicemi, Vídní a Budapeští. Zru-šením pardubického skokanského bazénu – jediného v ČR, který splňoval světová kritéria, může dojít k zániku skoků do vody v České republice.

V Pardubicích již sekce skoků do vody byla zrušena. Perspektivní skokani Natálie Ji-routková – účastnice MEJ a která měla těsně před postupem na mistrovství světa, ukončila činnost. Další mladý nadějný skokan Jan Slánský – několikanásobný přeborník ČR v kategorii žactva i junioru také skončil.

V roce 1994 byla založena sekce synchronizovaného plavání. Zakladatelem byla Gita Stloukalová. V současné době máme velmi dobrý trenérský kádr. Děvčata se již umísťují na medailových místech v rámci ČR. Také v synchronizovaném plavání jsme pořadateli tradiční soutěže. V roce 2016 se v Poličce uskuteční již 21 ročník mezinárodních závodů v synchronizovaném plavání „Pardubický perníček“.
Klub je pořadatelem významných tradičních plaveckých akcí a to hlavně v dálkovém plavání. V letošním roce se poplave na vodní nádrži v Mělicích již 25. ročník „O pohár Lídy Jelínkové“, v červnu jsme pořadateli 42. ročníku „ Memoriálu Miroslava Kroufka“. Toto pořa-datelství jsme v minulých letech převzali od TJ Synthesia Pardubice. Další soutěží dálkových plavců na ukončení sezony je „Podzimní rožeň“ – v letošním roce se poplave již XVII ročník. V bazénovém plavání jsme byli pořadateli již 18-ti ročníků mezinárodních závodů v dálkovém plavání, kde se plavalo od 5 km do 25 km.

Několikrát jsme byli pořadateli Mistrovství ČR v plavání dorostu, dospělých a masters.
Klub se kromě zajišťování přípravy aktivních plavců věnuje ve velké míře výuce a zdokonalování plavání. Začínáme již s malými dětmi v oddělení kurzů rodičů s dětmi. Základy plavání se děti učí v kurzech pro neplavce. Provádíme výuku plavání a zdokonalovací plavání probíhá v přípravkách.

V roce 2005 byla zrušena Plavecká škola zřizovatelem Pardubickým krajem a novým zřizovatelem byl SC PAP: Klub převzal všechny zaměstnance a školou byla zajišťována pla-vecká výuka žáků ZŠ.

Členkou klubu a dlouholetou členkou Výkonného výboru byla PhDr. Marie Čermáko-vá CSc., která je čestnou členkou evropské plavecké federace LENU. V březnu 2010 obdr-žela na společenském setkání trenérek a cvičitelek diplom MOV za celoživotní práci ve spor-tu žen. V ČR je teprve druhou ženou, která tento diplom obdržela.

A teď letem světem do jednotlivých sportů.

Dálkové plavání Jako 30. v pořadí českých plavců přeplavala 9. září 2010 Lenka Štěr-bová ml. Kanál La Manche jako nejmladší česká plavkyně za 9:22:00, za pět let poté ji napo-dobil Aleš Rucký (1. 8. 2015) časem 12:12:00. Od roku 1991 jsme v Českém poháru celkem 10x vyhráli soutěž družstev, Lenka Štěrbová ml. pak 7x jako nejlepší žena (2009 – 2010, 2013 – 2017), její maminka Lenka jednou (2003), po jednom titulu za vítězství v ČP si dále připsali Jana Dundová (2002), Jitka Vernerová (2003), Michal Prášek (2001) a Martin Lucbauer (2002). Lenka „Eňa“ Štěrbová se zúčastnila Mistrovství Evropy juniorů (2012), Mis-trovství světa juniorů (2012), mistrovství Evropy (2014 – 2015) a mistrovství světa (2015 – 2017), její sestra Míša MEJ (2014 – 2017) a na MSJ (2016) a Pavlína Kubátová pak v roce 2014 na MEJ.
Plavání Pokud statistiky moc nelžou, pak jsme na mistrovských soutěžích v plavání, zimním a dálkové plavání získali 415 medailí (124 – 143 – 148). Nejvíce medailí pak Jiří Jed-lička 51 (27 – 15 – 9) výhradně v bazénu, druhá je obojživelníce Lenka „Eňa“ Štěrbová s 43 medailemi (26 – 3 – 14). Poznámka: pravděpodobně to bude více, protože musím dohledat roky 2004 a 2005 v DP). A třetí je pak její sestra Míša s 25 cennými kovy (3 – 9 – 13), která rovněž kombi-nuje „dálku“ s bazénem. V bazénu jsme pak několikrát startovali v semifinále i finále M-ČR družstev – největším úspěchem pak bylo 3. místo žen v roce 2017. Českých rekordů na kon-tě moc nemáme, ale platný rekord stále drží Míša Štěrbová v kategorii 14-ti letých žaček na 200 M, štafeta dorostenců na 4×50 VZ ve složení Jedlička – Sedlák – Hylmar – Holotík (ta o něj přišla v roce 2017) a podle mě i štafeta dorostenek na 4×100 VZ ve složení Vavřinová – Jiránková – Burianová – Teclová (2017). V neposlední řadě ještě stojí za zmínku bronzová medaile Honzy Čejky na Olympijských dnech mládeže v maďarském Györu na100 m znak v roce 2017.

Zimní plavání Protagonistkami posledních let jsou hlavně Lenka „Eňa“ Štěrbová, kte-rá poslední dva tři roky hostuje v I. PKO a Renata Nováková, která je naopak věrna červe-nobílým barvám. Eňa úspěšně triumfovala na Memoriálu Alfréda Nikodéma v Praze 26. 12. ve Vltavě, Renča si vyzkoušela i start na mistrovství světa v roce 2015 v Murmansku, kde na trati 1 000 m ve vodě 0°C…

Popsali bychom asi ještě hodně papíru, pravděpodobně jsme na někoho zapomněli, za což se omlouváme. Nikdo není dokonalý, ale budiž výše uvedené řádky alespoň jakýmsi vo-dítkem toho, co jsme od roku 1991 dokázali. Bylo toho dost a doufejme, že ještě bude.

(únor 2018)