Kurzy kondiční plavání

50m bazén

Přípravky a kondiční plavání začínají 11. 9. 2023

Kurzy pro plavce
Kondiční plavání pro děti od 11 – 15 let (doporučený věk)

Archiv článků rubriky: Plavecké kurzy

Kondiční plavání spočívá hlavně v tzv. uplavaných metrech. Dítě by mělo umět uplavat 50 a více metrů bez přestávek kraulem, znakem či prsama. Příklad tréninku: 300m rozplavat, 200m nohy, 200m ruce….

Kurz je vhodný pro děti se skoliózou nebo pro děti s redukční dietou.

Cíl kurzu: zlepšit techniku plaveckých způsobů kraul, znak a prsa | zvýšit fyzickou kondici dětí | přiměřeně věku zatížit kardiovaskulární systém | prevence nadváhy a obezity u dětí | posílení posturálního svalstva

Po dosažení věku 15-ti let nabízíme plavání ve skupině Stars.

Kontaktní osoba:
Lucie Svěráková
777 350 368
pripravky@scpap.cz

Rozvrh hodin:
Pondělí: 15:00 – 15:45, 18:00 – 18:45 (jen 25m)
Úterý: 15:00 – 15:45
Středa: 15:00 – 15:45
Čtvrtek: 15:00 – 15:45 (jen 25m)
Pátek: 15:45 – 16:30 (jen 25m)

Cena:
1x týdně 2 100,-, 2x 3 200,-, 3x 3 900,-, tréninková hodina je v délce 45 minut.
Nabízíme sourozeneckou slevu – (uplatňuje se u dětí na dětském bazénu).

Údaje pro platbu bankovním převodem:
číslo účtu 1202967329/0800,
variabilní symbol: plavci – obdrží po vyplnění přihlášky
do poznámky pro příjemce uveďte celé jméno dítěte (účastníka kurzu)
Doklad pro pojišťovnu Vám vystavíme na základě emailové žádosti (viz kontakty).

Důležité informace pro rodiče:
Přihlášky je nutné zaslat na každé pololetí.
Dítě je přijato do kurzu, jakmile obdržíte potvrzující email. Pouhé odeslání přihlášky neznamená přijetí.
V případě naplnění nebo nenaplnění (min. 10 dětí) kapacity kurzu, Vám bude nabídnut jiný termín.
Používáme vlastní plavecké pomůcky.
Kurzy probíhají pololetně.
Sraz dětí je u turniketu (vstup do šaten 50m bazénu) 15min před začátkem kurzu, kde jej vyzvedne zástupce SCPAP.
Po skončení kurzu bude dítě předáno zákonnému zástupci zpět u turniketu. V případě, že odchází samo – za dítě zodpovídá zákonný zástupce.
Dítě si donese základní věci potřebné na kurz: plavky, ručník, příp. brýle.
Za odložené věci zástupci SCPAP neručí.
Náhrada kurzu za nemoc, svátek či prázdniny se neposkytuje.
Omluvenka: v případě, že se nebude moci Vaše díte zúčastnit kurzu, zašlete info na email pripravky@scpap.cz, kde uveďte celé jméno dítěte, den a hodinu kurzu a stručný důvod.
Zpětnou vazbu na celkový průběh výuky nebo omluvenku můžete poslat na pripravky@scpap.cz
Parkování – informace jsou vyvěšeny ve vestibulu areálu – slevy na parkovné neuplatňujeme
Kdy neplaveme: Organizace plaveckých kurzů ve školním roce 2023 / 2024

Přihláška – Kurzy kondiční plavání

Po vyplnění elektronické přihlášky Vám budou zaslány informace k úhradě kurzu plavání a souhlas se zpracováním osobních údajů k podpisu (pro nové členy).

Dítě je přijato do kurzu, jakmile obdržíte potvrzující email. Pouhé odeslání přihlášky neznamená přijetí.
V případě naplnění nebo nenaplnění (min. 10 dětí) kapacity kurzu, Vám bude nabídnut jiný termín.


Údaje o dítěti:


Termíny (zaškrtněte):

Kondiční plavání

doporučený věk 11 – 15 let

Přípravky

doporučený věk 11 let a mladší

* skupina bude rozdělena dle výkonnostiÚdaje o zákonném zástupci dítěte:

Poznámky, zdravotní omezení, jiné
Přejít nahoru