Přípravné kurzy plavání pro děti

25m a 50m bazén

Přípravky a kondiční plavání probíhají do 23. 6. 2023, prázdninové volno, a opět začnou 11. 9. 2023

Kurzy pro plavce
Pro děti od 6 – 11 let (nemají rychlost ani techniku)

Archiv článků rubriky: Plavecké kurzy

Kurz je vhodný především pro děti, které mají za sebou kurz plavání na výukovém bazénu nebo plavecký kurz pro MŠ a ZŠ.Dítě by před začátkem kurzu mělo uplavat libovolným způsobem alespoň 25 m, zvládnout skok do vody, potopit se a splývat na břiše a na zádech.

Cíl kurzu: Naučit se dva plavecké způsoby s důrazem na zvládnutí správné plavecké techniky.
Pro vyšší efekt doporučujeme absolvovat kurz 2x týdně.

Kontaktní osoba:
Lucie Svěráková
777 350 368
pripravky@scpap.cz

Rozvrh hodin:
Pondělí – 15:00 – 15:45 (1), 15:45 – 16:30 (1), 16:30 – 17:15 (2), 17:15 – 18:00
Úterý – 15:45 – 16:30 (1), 16:30 – 17:15 (1)
Středa – 15:45 – 16:30 (2), 16:30 – 17:15 (2)
Čtvrtek – 15:00 – 15:45 (1), 15:45 – 16:30 (1), 16:30 – 17:15 (1)
Pátek – 15:45 – 16:30 (1)
1 – skupina nebude rozdělena dle výkonnosti 2 – skupina bude rozdělena dle výkonnosti

Cena: 1x týdně 2 100 Kč, 2x 3 200 Kč, 3x 3 900 Kč
tréninková hodina je v délce 45 minut.
Nabízíme sourozeneckou slevu (uplatňuje se u dětí na dětském bazénu)

Údaje pro platbu bankovním převodem:
číslo účtu 1202967329/0800,
variabilní symbol: obdržíte po vyplnění přihlášky
do poznámky pro příjemce uveďte celé jméno dítěte (účastníka kurzu)
Doklad pro pojišťovnu Vám vystavíme na základě emailové žádosti (viz kontakty).

Důležité informace pro rodiče:
Kurzy probíhají pololetně.
Sraz dětí je u turniketu (vstup do šaten 50m bazénu) 15min před začátkem kurzu, kde jej vyzvedne zástupce SCPAP.
Po skončení kurzu bude dítě předáno zákonnému zástupci zpět u turniketu.
V případě, že odchází samo – za dítě zodpovídá zákonný zástupce.
Dítě si donese základní věci potřebné na kurz: plavky, ručník, příp. brýle.
Za odložené věci zástupci SCPAP neručí.
Náhrada kurzu za nemoc, svátek či prázdniny se neposkytuje.
Omluvenka: v případě, že se nebude moci Vaše díte zúčastnit kurzu, zašlete info na email pripravky@scpap.cz, kde uveďte celé jméno dítěte, den a hodinu kurzu a stručný důvod.
Doklad pro pojišťovnu: vystavíme na základě emailové žádosti
Parkování – informace jsou vyvěšeny ve vestibulu areálu – slevy na parkovné neuplatňujeme
Přihlášky je nutné zaslat na každé pololetí.
Používáme vlastní plavecké pomůcky.
Kdy neplaveme: Organizace plaveckých kurzů ve školním roce 2022 / 2023

Přihláška – Přípravné kurzy plavání

Po vyplnění elektronické přihlášky Vám budou zaslány informace k úhradě kurzu plavání a souhlas se zpracováním osobních údajů k podpisu (pro nové členy).

Dítě je přijato do kurzu, jakmile obdržíte potvrzující email. Pouhé odeslání přihlášky neznamená přijetí.
V případě naplnění nebo nenaplnění (min. 10 dětí) kapacity kurzu, Vám bude nabídnut jiný termín.Údaje o dítěti:


Termíny (zaškrtněte):

Kondiční plavání

doporučený věk 11 – 15 let

Přípravky

doporučený věk 11 let a mladší

* skupina bude rozdělena dle výkonnostiÚdaje o zákonném zástupci dítěte:

Poznámky, zdravotní omezení, jiné
Přejít nahoru