Poděkování vám všem

Letošní sezóna je téměř u konce a tak nezbývá, než se ohlédnout zpět a zhodnotit naše aktivity a snažení. Myslím, že klub prošel těžkým obdobím Covidu se vztyčenou hlavou a všichni jsme se s tímto nepříjemným obdobím vyrovnali dobře. V únoru rezignoval na svojí funkci předseda klubu Luděk Burian, kterému patří velký dík za dlouholetou práci a vše co pro klub udělal a doufáme i nadále dělat bude. Moje zvláštní poděkování patří členům výkonného výboru, trenérům a cvičitelům, kteří svojí práci dělají s nadšením, což je vidět na výsledcích jejich svěřenců a především na velmi malém úbytku členské základny po návratu do bazénů. Všem sportovcům našeho klubu bych rád poděkoval za vzorné reprezentování našeho klubu SCPAP na všech závodech od okresních až po republikové a dále pak i reprezentantům za skvělé výkony na mezinárodním poli. I rodiče si zaslouží mé poděkování, protože bez nich by to také nešlo, tak jak nám to šlo.

Všem přeji krásné léto, odpočinek a nabrání psychických i fyzických sil, a na všechny se těším v nové sezóně 2022/23.

 

Váš Aleš Rucký

Přejít nahoru