Poděkování sponzorům, pořadatelům a rozhodčím za VC Pardubice 2022

Vážení sponzoři, kolegyně a kolegové,

chtěl bych vám všem tímto z celého srdce poděkovat za neuvěřitelnou atmosféru a zážitek, který jsme společně dokázali připravit při pořádání VC Pardubice všem závodníkům a divákům. Myslím, že se nám podařilo důstojně propagovat plavecký sport i při přímém přenosu na ČT sport, ale i během všech dní, kdy se závody konaly.

Bylo vidět, že byly tyto závody pořádány s nadšením, které jste do toho všichni vnesli a za to vám všem patří velký dík. Rád bych vyzvedl i několik jednotlivců, kteří se nejvíce zasadili o hladký průběh celé akce. Především Honza Kupka a Jana Klusáčková jsou tak trochu neviditelní, ale věřte mi, bez nich by závody vůbec nevznikly. Tomáš Neterda, Miroslav Sedlák a Lucie Svěráková připravili skvěle prezenci a peněžní nezbytnosti. Jiří Vysoudil a celý areál Aquacentra nám nabídl neuvěřitelnou podporu a zázemí. Sponzoři nám dali důvěru a věřím, že jsme jim nabídli adekvátní krytí jejich vynaložených peněz.
I všem zúčastněným rozhodčím a plavcům SCPAP bych chtěl poděkovat za skvělou reprezentaci našeho klubu.

S úctou

Aleš Rucký
předseda

Přejít nahoru