Pozvánka na Valnou hromadu SCPAP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výkonný výbor SCPAP zve všechny své členy na Valnou hromadu,

která se bude konat v úterý 28. února 2023 v 18.00 hodin

v zasedací místnosti Aquacentra Pardubice

 

PROGRAM VALNÉ HROMADY

 1. Přivítání účastníků a schválení programu
 2. Volba mandátové komise
 3. Volba návrhové komise
 4. Seznámení účastníků VH s prací výkonného výboru SCPAP – pan Kupka
 5. Zpráva o činnosti za uplynulé období – pan Rucký
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2022 a rozpočet na rok 2023 paní Svěráková
 7. Zpráva revizní komise za rok 2022 – pan Neterda, Hámorský, Filipová
 8. Zpráva o činnosti jednotlivých sekcí – plavání – pan Kratochvíl, synchro – paní Tušlová, dálkové plavání – pan Knotek, Zimní plavání – paní Řezníčková
 9. Vyhlášení nejlepších plavců SCPAP za rok 2022
 10. Občerstvení
 11. Diskuze
 12. Návrh usnesení
 13. 13.Závěr

Aleš Rucký předseda SCPAP

Pardubice 22. ledna 2023

Přejít nahoru