Valná hromada

Výkonný výbor klubu svolává na středu 1.února 2017 v 18.00 hod do zasedací místnosti Aquacentra Pardubice valnou hromadu (dále jen VH). Účastnit se mohou všichni, kteří jsou členy SCPA Pardubice a v době konání VH dovršili věk 16-ti let. Vzhledem k tomu, že VH je volební, mohou se kandidáti na předsedu klubu, stejně tak i zájemci pro práci ve výkonném výboru a revizní komise hlásit na adresu vh.scpap.2017@seznam.cz do 25.  ledna 2017. O den později budou kandidáti na předsedu klubu, kandidáti na členy výkonného výboru a kandidáti do revizní komise zveřejněni na webových stránkách klubu.

Do stejného data lze poslat připomínky k doplnění programu VH, volebnímu řadu a stanovám. Pak bude možno na VH hlasovat pouze o bodech programu, případně o jeho doplněném programu zveřejněném dne 26. 1. 2017. Program, volební řád a stanovy jsou zveřejněny ve složce Valná hromada 2017, která je umístěna na hlavní webové stránce vpravo.