Studium I. trenérské třídy

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze připravuje otevření studia trenérské licence plavání 1.třídy. Studium bude otevřeno v případě, že bude přihlášeno minimálně 10 zájemců.
Přihlášky ke studiu můžete posílat na adresu: tomasbrtnik@ftvs.cuni.cz
podmínky pro přijetí:
– úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou
– druhá nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu
– cena 11 000,- Kč / akademický rok
organizace výuky:
– studium je dvouleté
– 9 konzultací do roka (konzultace začínají v pátek dopoledne a končí v sobotu odpoledne
– v průběhu studia se vykonávají z určených předmětů zkoušky nebo zápočty
závěr studia:
– úspěšné absolvování závěrečné zkoušky před zkušební komisí
– obhajoba závěrečné práce