Statistiky loňského roku

        Jako již každým rokem i letos je k dispozici Ročenka 2016 (najdete ji pod Informacemi ve složce Ročenky), kde jsou zaznamenány časy našich plavců v jednotlivých disciplínách, dále pak bodové hodnocení jednotlivých disciplín – podle tabulek FINA 2016, srovnání jednotlivých let, výsledky štafet, oddílová historie nejlepších 20-ti časů v jednotlivých disciplínách, kam až naše paměť sahala, dtto i ve štafetách (10 nejlepších), oddílové rekordy, historické tabulky dálkového plavání atd. Budete tam možná něco postrádat, ale tak už to chodí. Nicméně pokud je něco chybně, tak mě na to upozorněte nejlépe na adresu scpap.plavani@seznam.cz a já se budu snažit to opravit a doplnit. Zhruba v měsící listopadu, mně z neznámých důvodů, některé složky zmizely, případně se „přepsaly do naprosto nečitelného obsahu“ a musel jsem kompletně přepsat statistiku jednotlivců. Mj. zmizely i štafety, které jsem doplnil pouze z výsledků M-ČR, nikoliv však z krajských přeborů, ty tam nehledejte, nebudou tam.
        Tak Vám přeji hezké počteníčko 🙂