Školení trenérů II. třídy

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českým svazem plaveckých sportů nabízí školení trenérů II. třídy.
Podmínkou přijetí do kurzu je:
– licence C – trenér plavání III. třídy
– praxe s tímto stupněm licence v délce nejméně 2 let
Předpokládaný termín zahájení: podzim 2015
Garantem školení za FTK UP je Mgr. Dušan Viktorjeník, Ph.D.
Požadavky pro udělení licence: aktivní 100% účast, metodický výstup na zadané téma, splnění ústní a písemné zkoušky z obecné části a specializace.
Přihlášení nejpozději do 31. 8. 2015 na stránkách FTK UP:
http://ftk.upol.cz/menu/struktura-ftk/oddeleni-dalsiho-vzdelavani/nabidka-celozivotniho-vzdelavani/
Poplatek za školení trenérů II. třídy činí 7.750,- Kč
Před zahájením školení dostanete dopis s podrobnými informacemi a programem!
Upozornění: Osvědčení, které vydává FTK UP v Olomouci po úspěšném ukončení školení a které je nutné k získání živnostenského oprávnění, lze obdržet pouze s ověřeným dokladem o maturitní zkoušce.
FTK UP nezajišťuje ubytování ani stravování (v dopise k zahájení obdržíte tipy a kontakty na ubytovací kancelář SKaM UP v Olomouci a další zařízení).