Školení rozhodčích II. a III. třídy

Místo konání – zasedací místnost plaveckého bazénu Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842 
Termín konání: sobota 25. února 2017
Prezentace: sobota 25. února 2017 v 09:00 hodin
     – zahájení školení: 09:15 hodin
     – přestávka na oběd: 12:30 – 13:15 hodin
     – ukončení školení: cca 18:00 hodin 
Po úspěšném absolvování účastníci obdrží kvalifikaci:  rozhodčí plavání II. nebo III. třídy s neomezenou platností na celém území ČR. 
Přihlášky zašlete na e-mail: plavklubhk@seznam.cz, tel.: 602 220 997 
Do přihlášky uveďte: jméno, příjmení, adresa bydliště, ročník narození, plavecký klub, telefon, e‐mail a třídu, kterou chcete absolvovat.
Počet zájemců je omezen na 30. 
Účastníci z Královehradeckého kraje mají školení zdarma. 
Zájemci z jiných krajů zaplatí poplatek ve výši 150,‐ 
Vedoucí školení a odborný garant: Luboš Imryšek 
Závazné přihlášky do 17. února 2017