Školení rozhodčích

Školení nových rozhodčích 2. a 3. třídy se uskuteční v neděli 25.9.2016 od 9 hod v Chrudimi v DDM .
Školitelem je pan Luboš Imryšek – rozhodčí FINA.
Kdo máte zájem, kontaktujte paní Marcelu Morávkovou na mobil: 736 638 805 nebo na email:moravkova.marcela@ seznam.cz