PŘÍSPĚVKY

PŘÍSPĚVKY pro skupinu TM1 na 2. pololetí

5.000kč + 600kč skříňka – prosím uhradit do konce února 2016.