Pozvánka

Výkonný výbor SC PAP svolává Valnou hromadu klubu na čtvrtek 26. února 2015 v 18.00 hod do zasedací místnosti Aquacentra Pardubice a zve všechny členy starší 16 let (přesněji ty, kterým v době konání VH je minimálně 16 let).

Program:
1/ Zahájení
2/ Volba komisí – mandátové
– návrhové
3/ Zpráva o činnosti klubu za rok 2014
4/ Zpráva o hospodaření za rok 2014
5/ Návrh rozpočtu na rok 2015
6/ Zpráva TMK – sportovní činnost v roce 2014
7/ Zpráva RK
8/ Ocenění nejúspěšnějších plavců klubu za rok 2014
9/ Diskuze
10/ Návrh na usnesení
11/ Závěr

Zpráva o hospodaření s rozborem bude k nahlédnutí v kanceláři klubu 23. 2. 2015 od 15,00 do 17,00 hod.
Výkonný výbor SC PAP