Kurz trenéra plavání III.třídy

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU katedra plaveckých sportů

/partner ČUS resp. Českého svazu plaveckých sportů/
pořádá kurz
TRENÉR PLAVÁNÍ III. třídy
(rozsah a náplň kurzu plně akceptuje kvalifikační řád ČSPS)
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní pedagogické vzdělání v oblasti
sportovního plavání pro vykonávání samostatné nebo asistentské trenérské činnosti
v plaveckých klubech se zaměřením na trénink dětí a mládeže, popř. dospělých.
Uplatnění lze předpokládat i v tréninku výkonnostních dospělých plavců, v kondičním plavání nebo jako osobní trenér plavání.
Kurz proběhne ve dvou třídenních konzultacích formou teoretických přednášek, seminářů a praktické výuky v bazénu.
Termín konání:
1. část: 25.-27.září 2015
2. část: 16.-18.října 2015
Místo konání: Praha (Fakulta tělesné výchovy a sportu UK – Praha 6 (hlavní budova)
a Tyršův dům – Praha 1, (detašovaná pracoviště UK FTVS)
Podmínky pro přijetí:
věk 18 let (plavec – dřívější závodní plavecká kariér a není podmínkou)
Přihlášky včetně platby do: 21.9. 2015
Počet účastníků kurzu: 20 – 30
Počet hodin: 50 /teorie 31; praxe 19/
Program kurzu:
Obecná část (pedagogika, psychologie, sportovní trénink, biomedicínský základ;
základy první pomoci a vodního záchranářství);
Speciální část
(technika a didaktika plaveckých způsobů, startů a obrátek, plavecký trénink –
zaměření na přípravnou a základní etapu sportovního tréninku v plavání /tzn. žákovské kategorie/, pravidla plavání pro trenéry);
Součástí kurzu je i 8 hodin praxe ve vodě.
Předpokládaný časový harmonogram:
první část kurzu: zahájení 25. 9. 2015 od 11.00 hod.;
ukončení 27. 9. 2015 v 15. 00 hod.
druhá část kurzu: zahájení 16. 10. 2015 od 16.00 hod.;
ukončení 18. 10. 2015 ve 12. 00 hod.
(na základě přihlášky účastníci obdrží program školení)
Po úspěšném absolvování kurzu účastníci obdrží certifikát: Trenér plavání III. třídy
Cena kurzu 3 000,-Kč (včetně DPH)
V případě zájmu přihlášku a další informace naleznete na http://www.ftvs.cuni.cz/verejnost/kurzy – pro – verejnost.html
Odborný garant kurzu: Mgr. Jitka Pokorná e-mail: JPOKORNA@ftvs.cuni.cz;
tel. 20172109 nebo 723 98 00 99
Administrátor kurzu: B. Laudatová; e-mail: skabova@ftvs.cuni.cz;
tel. 220 17 20 20
Kurzovné zahrnuje zabezpečení lektorského vedení a výukových prostor. Posluchači obdrží teze přednášek. Ubytování a stravování si účastníci kurzu zajišťují sami.
Nabídka možného ubytování: UK FTVS – VOKOVICE – tel. 220172015 (p. E. Švábová)
ARITMA – Vokovice (v blízkosti FTVS) – tel. 235351356
Hostel Tyršův dům – 257007397
hotel Krystal (v blízkosti FTVS) – tel. 220563411 – hotelové ceny ubytování/.
Stravování možno řešit v restauračních prostorách v blízkosti FTVS, (běžně využíváno studenty trenérské školy nebo studenty kombinovaného studia UK FTVS).