Doplněk k pravidlům plavání

FINA na svém kongrese schválila změnu v pravidlech pro prsový způsob (pravidlo SW 7.1). Tato změna pravidla byla v praxi aplikována již při MS v Katarském DOHA ve dnech 3. až 7.12.2014. Na www stránkách FINA sice není ještě úprava tohoto pravidla oficiálně zveřejněna, ale VSP vydává následující doplněk k pravidlům plavání ČSPS z roku 2010, kdy vychází z tiskové zprávy TSC FINA a dále z návrhu na úpravu pravidel pro kongres Fina. Jeho platnost je od dne zveřejnění na svazových stránkách. Tato změna je závazná pro všechny plavecké soutěže pořádané území ČR.

Pravidlo SW 7.1

Po startu a po každé obrátce může plavec provést jeden záběr pažemi až ke stehnům, v průběhu něhož může být plavec ponořen. Kdykoliv před prvním prsovým kopem po startu a každé obrátce je povolen jeden motýlový kop.