15.ročník plavecké soutěže O cenu rytíře Hrona

Sraz plavců v sobotu ráno 6.30hod. před IDEONEM.
Jedeme všichni autobusem.
Oběd zajištěn 100Kč, budu vybírat v autobuse.
Návrat kolem 19hod.
Odhlášky pro nemoc nejdéle ve čtvrtek 17.5.2018. Zemanová Lenka
tel.777721118