Rady a návody

Kraulové dýchání + rotace

Překlad:
Při správném kraulu jde hlava do nádechu společně s trupem, nikdy odděleně! Při nádechu nezvedej hlavu ani se nedívej dopředu či stranově vpřed. Vyrotuj své tělo společně s hlavou a nadechni se přirozeně rotací celého těla.
Klíčovou pomůckou pro mladé plavce je nádech jen na polovinu obličeje tzn. na jedno oko. Můžete namítnout, že se takto důkladně nenadechnou, ale není tomu tak.
Při zachování správné polohy hlavy se kolem obličeje vytvoří vír (průchod vodou), který vám umožní se řádně nadechnout bez přetočení hlavy….
Když se podíváte na Katie , někdy přetočí hlavu až příliš (viz. Video). Chyba! Nutné je minimalizovat rotaci hlavy!…Zdá se to velmi banální, ale vězte, že je to jeden z nejkritičtějších momentů při kraulu.
…..
Jaký typ nadechování při kraulu zvolit?
Má odpověď je zkoušet všemožné varianty v různých podmínkách. Mladí plavci se musí učit nadechovat pravidelně na obě strany tzv. BILATERÁLNÍ DÝCHÁNÍ. Vyspělí plavci s vysokou kapacitou plic a správně zakořeněnou rotací trupu volí spíše nádech na jednu stranu. Strany ovšem pravidelně střídají. (pzn. Důvod: Při obrovském vypětí se zvyšuje nárok těla na příjem kyslíku.)
…..
Když se podíváme na M. Phelpse – 25m nadechuje na jednu a 25m na druhou stranu, aby absorboval více vzduchu. Velká rotace zůstává zachována, jako by nenadechoval, či nadechoval pravidelně na obě strany.
……
Po plavcích požadujeme co největší rotaci, protože tak mnohem lépe udrží “STREAMLINE” polohu, než kdyby plavali “ na plocho”.


Core training

Michael Phelps – Crawl

Michael Phelps 200m Freestyle Melbourne

Rebecca Soni 1

Rebecca Soni 2

Obrátka + “Japonec”

Prsová technika

 

Překlad:
Key points – klíčové body:
  1. Stretch out body – perfektně vypnuté tělo = streamline poloha
  2. Lift heels to backside – stáhněte paty až k zadku
  3. Keep head still – hlavu držte pevně s páteří (žádné klinkání nahoru, dolů)
  4. Keep fingers slightly open – udržujte prsty lehce otevřeny dle videa

Kondiční cvičení na balónu

Posilovací a uvolňovací cvičení jako prevence úrazů

Posilování hlubokého stabilizačního systému

Obrátky – Seminář VSP ČSPS 2012

Starty – Seminář VSP ČSPS 2012

Psychologie – Seminář VSP ČSPS 2012

Biochemie – Seminář VSP ČSPS 2012

Technická cvičení jako prostředek k odstranění chyb v technice 1.díl

Technická cvičení jako prostředek k odstranění chyb v technice 2.díl