Promise Stars

Členové PROMISE STARS
Josef Knotek
Jindřich Jakubička
Zdeněk Starý
Zuzana Riegrová
Návrh na členství v PROMISE STARS
Jakub Jedlička
Daniel Čaban
Josef Jurica
Jakub Kosa
Pavla Avramová ml.
Michaela Štěrbová