Přihláška – Kurz pro děti od 4 let

Přihlášky na pololetí 1. 9.2021 - 31. 1. 2022
Instruktoři: Marcela, Hana, Nikola, Romana, Simona, Adéla
Cena: 1x týdně 1 500, 2x týdně 2 300 Kč
Platba je možná pouze převodem.
Svátky a školní volno se neplave.
Info: ZEMANOVÁ LENKA, tel.: 777 721 118


Údaje o dítěti:


Termíny (zaškrtněte):

Pondělí

Středa

Čtvrtek


Údaje o zákonném zástupci dítěte:

Poznámky, zdravotní omezení, jiné