Informace přípravky a kondice

Přihlášky je nutné zaslat na každé pololetí.

Přihláška na 2.pololetí 2020-2021 z důvodu koronaviru není vyžadována.


Používáme vlastní plavecké pomůcky.
Na prvních hodinách se děti rozdělují do skupin dle výkonnosti.


Kdy neplaveme – rozpis je na hlavní stránce – Organizace plaveckých kurzů ve školním roce 2020/2021.


Zpětnou vazbu na celkový průběh výuky nebo omluvenku můžete poslat na pripravky@scpap.cz


Parkování – informace jsou vyvěšeny ve vestibulu areálu – slevy na parkovné neuplatňujeme