Životní jubileum Marie Čermákové

Marie Čermáková

Přesně před devadesáti lety se narodila 🙂 . Chtělo by se napsat – v plné síle, jasné mysli a stálého zdraví. Moc z toho není až taková pravda, ale „zdraví je úměrné věku“. Na co bychom neměli zapomenout:
– 1968 – na XIX. OH v Mexiku získala její svěřenkyně Milena Duchková zlatou olympijskou medaili ve skoku z věže
– 1972 – na OH v Mnichově získala Milena stříbro ve stejné disciplíně
– 2004 – čestná členka Evropské plavecké federace
– 2010 – obdržela diplom Mezinárodního olympijského výboru
– 2014 – byla uvedena do Síně slávy Unie profesionálních trenérů
Vypisovat všechno co paní Čermáková za svůj dlouhý a úspěšný život dokázala, by dalo na hodně stránek. Její celý životopis zpracoval ve své diplomové práci student Západočeské fakulty v Plzni Bc. Darek Váca. Pokud byste se chtěli s touto prací seznámit, jistě ji „někde“ najdete na internetu. Název je „PhDr. Marie Čermáková, CSc., biografie skokanky a trenérky skoků do vody“ a byla sepsána v dubnu roku 2015. Je doplněna řadou fotografií a vzpomínek jejich kamarádů, kolegů a trenérů. S laskavým dovolením jsem si pár zajímavých dat z této práce vypůjčil.
– 31. října 1929 se narodila v Brně
– 1940 začala chodit na tréninky skoků do vody
– 1941 – 1949 studovala na osmiletém gymnáziu v Brně
– 1946 – 1957 byla jedenáctinásobnou mistryní republiky ve skocích do vody
– 1952 – úspěšně dokončila studium na pedagogické fakultě 3 letý obor tělovýchova
– 1953 – úspěšně dokončila studium na filozofické fakultě 4 letý obor psychologie
– 1957 – ukončila skokanskou kariéru
– 1953 – 1975 – učila na FTVS na katedře plavání
– 1962 – úspěšně obhájila kandidátskou práci na Institutu pro tělesnou výchovu a sport
– 1975 – 1990 – pracovala ve středisku vrcholového sportu jako profesionální trenérka
– 1971 – 2004 – členka technické komise skoků do vody Evropské plavecké federace LEN
– 2010 – ukončila aktivní trenérskou činnost

Nezbývá než popřát hlavně zdraví a hodně elánu do dalších let života. Na zdraví!