Trenérská vzdělání

KURZ TRENÉRŮ PLAVÁNÍ II. třídy
pořádá Katedra plaveckých sportů FTVS UK školení trenérů licence „B“ – Trenér plavání II. třídy

Garant kurzu: Mgr. Daniel Jurák, PhD., katedra plaveckých sportů FTVS UK

Podmínky pro absolvování:
1. Platná kvalifikace Trenér plavání III. třídy (50 hodin)
2. Absolvování Vědecké základu sportovního tréninku (50 hod)
termín: 20. – 22. 9. a 27. – 29. 9. 2019
přihlášky: do 15. 8. 2019 na email: kps@ftvs.cuni.cz
cena: 3 800,- Kč

3. Absolvování Specializace plavání (50 hodin)
termín: 1. – 3. 11. a 22. – 24. 11. 2019
cena: 5 000,- Kč
4. Obhajoba závěrečné práce a vědomostní test
Pořadí výše uvedených bodů na sebe musí navazovat.

KURZ TRENÉRŮ PLAVÁNÍ III. třídy
pořádá SKP Kometa Brno, pod hlavičkou Českého svazu plaveckých sportů

hlavní organizátor: Kateřina Hašková
odborný garant: Tomáš Doubrava
lektoři: viz program kurzu
termín: 21. – 22. září a 28. – 29. září 2019
místo: sportovní areál Kraví hora, Brno
max. počet účastníků: 30
omezení účasti: pouze pro zájemce, kteří jsou řádně evidováni u ČSPS pod plaveckým klubem
cena: 3 200,- Kč

Nevratnou zálohu 1000,- Kč zaslat na konto: 8822184028/5500; specifický symbol 256
do zprávy pro příjemce uvést jméno účastníka.
Přihláška se stává platnou po zaplacení zálohy.
Doplatek 2200,- Kč uhradit v hotovosti 1. den kurzu.

Přihlášky: www.jmsps.cz odkaz: Školení (přihláška se stává platnou po uhrazení zálohy), přihlásit se nejpozději do 13. 9. 2019. Bližší informace budou doplněny do konce měsíce června na stránkách ČSPS a www.jmsps.cz.

KURZ TRENÉRŮ PLAVÁNÍ III. třídy
pořádá Český svaz plaveckých sportů ve spolupráci s krajským sdružením olomouckého kraje

Datum konání:26.09. – 29.09.2019 (čtvrtek-neděle)
Místo konání: Olomouc, Aplikační centrum Baluo
Program:
A/ obecná část – základy anatomie, zátěžové fyziologie, psychologie sportu, biomechaniky, didaktiky a teorie sportovního tréninku
B/ speciální část – technika jednotlivých plaveckých způsobů (teorie a praxe v bazéně), plavecký trénink.
Přesný program bude zaslán na základě přihlášení na školení

Kontakt a přihlášky posílejte:
Mgr. Dušan Viktorjeník Ph.D.
Dusan.Viktorjenik@czechswimming.cz

Cena: předběžná cena školení je 2 700kč (dle počtu účastníků), v ceně školení je studijní materiál – skripta (2019)

Přijímací zkouška:
Každý účastník předloží při prezentaci potvrzení o praxi v plaveckém oddíle-minimálně 1 rok,
Každý účastník zaplave 100 m (limit 2:15,0) a ukáže 2 plavecké způsoby na techniku.
Minimální věk pro udělení licence je 18 let