Stanovisko ČSPS k otevření bazénů

(obsah zprávy od předsedy ČSPS p. Petra Ryšky)

Vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že dostáváme na svaz hodně mailů v duchu, že vedení v současné situaci nic nedělá pro znovuotevření bazénů a že ho nezajímají amatérští sportovci či mládež a také mailů, ve kterých píšete, že se na různých bazénech přestupují vládní nařízení a svaz nezasáhne, dovoluji si Vám zaslat tento mail.
S obcházením vládních nařízení se svaz neztotožňuje, ale vedení svazu určitě nebude suplovat činnost Hygienických stanic či policie. Co se týče snahy o znovuotevření bazénů, tak vedení svazu jednalo v době pandemie se všemi, kteří o této problematice rozhodují.  Především to byli zástupci Národní sportovní agentury (nejvíce pánové Hnilička a Zvonař) a zástupci ČUS a ČOV včetně jejich předsedů a právníků. Jednání se ale vedla i se zástupci Hospodářské komory, provozovateli bazénů, či zástupci ministerstev zdravotnictví, vnitra i průmyslu. Dopisovali jsme si také s hygienickými stanicemi krajskými i celostátní. Bohužel musím konstatovat, že velkých úspěchů jsme nedosáhli. Je to dáno také tím, že bazény jsou v ČR zařazeny v jiné kolonce než ostatní sportoviště. Ve všech tabulkách, které se v posledním roce vytvořily se bazény od sportovišť oddělují, což jsme dokázali využít pouze na 14 dní v prosinci, kdy při otevření mohla na bazénech být jedna osoba na 15 m čtverečních, na rozdíl od ostatních sportovišť, kde mohlo sportovat nejvýše 10 osob. Tuto výjimku jsme měli odsouhlasenu. Bohužel od té doby již jsou bazény značně opomíjeny a jejich otevření bylo mnohdy plánováno až po vnitřních sportovištích. Zohledňovali se také provozovatelé bazénů, kteří deklarují, že při ztrátě kompenzací, jsou ochotni otevřít až při kapacitě právě okolo jedné osoby na 15 m čtverečních. Jak jsem Vám již psal v lednu, tak svaz spolupracoval především na uvolnění dle systému PES, ale dohodnutý postup schválený i ministerstvem vláda nikdy neschválila.
Proto se v současné době vedení svazu nyní zaměřuje na dvě věci. Zaprvé tlačí kompetentní orgány na to, aby se bazény otevřely ve stejnou dobu jako vnitřní sportoviště. Bohužel nejsme schopni otevřít bazény pouze pro 4 osoby, ale k celkovému otevření by mělo dojít současně. (Pokud by to nebylo za podmínek, které by pro provozovatele nebyly ekonomicky únosné.) Za druhé se vedení svazu snaží o možnost otevření venkovních bazénů, ve stejném režimu, jako jiná venkovní sportoviště. Což je v současné době problematické. Ve vládních návrzích se bohužel bazény na venkovní a vnitřní nerozlišují. A tak přestože máme posudek, že venkovní bazény jsou venkovní sportoviště, podle oslovených právníků toto není možné v současné situaci použít, neboť vláda bazény od sportovišť ve svých nařízeních oddělila. Nicméně v současné době mají zásadní slovo Krajské hygienické stanice. Proto bych i po konzultacích s NSA ohledně trénování na venkovních bazénech doporučoval obrátit se také ne ně. S jejich souhlasem by nejspíše provoz na venkovních bazénech mohl být v režimu venkovních sportovišť.
Přestože jistě všichni současnou situaci znáte, dovolím si ji krátce shrnout.
V současnosti mohou oficiálně trénovat profesionální sportovci (definice profesionálního sportovce je jasně daná NSA). Dále svaz dostává výjimky na akce (závody či tréninkové tábory) které jsou především v zájmu reprezentace ČR. Ze závodů v bazénovém plavání, pokud se situace neuvolní, to jsou závody v Pardubicích, Praze, Liberci a MČR v Ústí. Také je povolena praktická výuka na SG.
Jak jistě víte, v balíčcích je plánováno otevřít bazény v určitém režimu při počtu 50 nakažených na 100 000 za 7 dní, ale myslím, že je možnost, že to bude o něco dříve, tak uvidíme. Mrzí mě, že Vám nemohu sdělit nic více povzbuzujícího. 

Mgr. Petr Ryška
předseda ČSPS

Přejít nahoru