Aktuálně školení rozhodčích II. a III.třídy

Termín: teoretická část
24. 3. 2019 od 9:00 do 17:00hod.
Místo: zasedačka Aquacentra Pardubice
Podmínky pro přijetí:
III. třída: věk minimálně 16 let, základní znalost plaván
II. třída: věk minimálně 19 let, kvalifikace III třídy s minimální praxí 3 roky
Po úspěšném absolvování účastníci obdrží kvalifikaci ROZHODČÍ II. nebo III. třídy plavání s neomezenou platností na celém území ČR
Pomůcky: teoretická část – poznámkový blok, psací potřeby, pravidla plavání ke stažení na stránkách ČSPS (www.czechswimming.cz )
Závazné přihlášky: jméno – adresa bydliště–datum narození-název klubu, ve kterém jste registrován-telefon-mail
posílejte mailem na:
gitastl@post.cz
cena: 100,-Kč
Odborný garant školení Luboš Imryšek, rozhodčí FINA

http://www.rozhodciplavani.cz/downloads/pravidla_plavani_2017_novelizace.pdf
Přihláška rozhodčí II. a III. třídy