Sezóna dálkového plavání startuje!

Pardubická sezóna venkovního dálkového plavání startuje tento čtvrtek (29.6.) prvním závodem Pardubického plaveckého poháru na písníku Mácháč (www.pppohar.cz), který ještě nepatří do seriálu Českého poháru. Před letošním ročníkem ČP došlo k jedné velmi podstatné věci – nutnosti zdravotních prohlídek. Níže uvádím komentář člena sekce Dálkového a zimního plavání Radka Táborského, jehož komentář a způsob vysvětlení pozitivně hodnotil i náš klubový lékař MUDr. Tomáš Vrbica. Neberte, prosím, tuto informaci na lehkou váhu, protože jako pořadatelé závodů v Mělicích, na Seči a na písníku Mácháč, budeme zdravotní prohlídky vyžadovat od všech.
Vyhláška MZ o sportovních prohlídkách
Autor: Radek Táborský Vydáno: 13. 05. 2014
Dne 25. 11. 2013 vyšla ve Sbírce zákonů a 31. 12. 2013 nabyla účinnosti prováděcí vyhláška k zákonu o specifických zdravotních službách – Vyhláška č. 391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Pro náš sport (plavání na otevřených vodách, tj. resp. dva sporty – dálkové i zimní plavání) je důležité, že v příloze 1 jsou jak dálkové plavání, tak otužování uvedeny mezi zdravotně náročnými sportovními disciplínami. Dále vyhláška definuje, co je výkonnostní (a vrcholový) sport a jaké jsou nároky na lékařské vyšetření (dle § 3 odst. 3b). Vyhláška je obecně závazný právní předpis, který jak sekce DZP, tak celý plavecký svaz musí respektovat a nepřísluší jim ho jakkoliv vykládat. Proto výbor sekce upozorňuje všechny naše členy, v jejich vlastním zájmu, na tuto vyhlášku a povinnosti z ní vyplývající. Aby výbor sekce naplnil literu zákonu, navrhne na nejbližší valné hromadě změnu soutěžního řádu tak, aby tato zákonná povinnost lékařského vyšetření byla ošetřena i naším svazovým/sekčním předpisem. Již nyní za zdravotní způsobilost zodpovídá vysílající složka, tj. klub/oddíl, a tak tomu zůstane i do budoucna, kdy se tato zodpovědnost rozšíří pouze o zdravotní prohlídku dle (staro)nové Vyhlášky.
Vzhledem ke stanovisku legislativní rady VV ČUS, které organizátorům sportovních soutěží a jiných sportovních akcí doporučuje, aby s ohledem na jejich obecnou povinnost předcházet škodám při náročnějších sportovních akcích takovou prohlídku požadovali s tím, že jsou to výhradně oni, kdo rozhoduje o povinnosti podrobit se jednorázové lékařské prohlídce, VV sekce DZP jen potvrzuje, že dle Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, plošné definici vrcholových a výkonnostních plavců a kategorizaci dálkového a zimního plavání, se závodu v dálkovém nebo zimním plavání mohou zúčastnit pouze sportovci, kteří se dle této Vyhlášky prokáží lékařskou prohlídkou, a vzhledem ke specifikaci sportů i prohlídek, včetně zátěžového vyšetření dle § 3 odst. 3b (monitorace EKG křivky a TK), ne staršího jednoho roku. Neregistrovaní plavci a plavci plavající mimo soutěž mohou startovat za podmínek, jež určí pořadatelé jednotlivých závodů. Kontroly vyšetření na jednotlivých závodech, pokud se pro ně pořadatel rozhodne, jsou plně v jeho kompetenci a režii (nebo lékaře závodu). Pokud bude pořadatel na lékařském potvrzení trvat, závodníci bez platné lékařské prohlídky nebudou připuštěni na start, ev. budou diskvalifikováni. Výbor sekce apeluje na všechny plavce i jejich mateřské kluby, aby nepodcenili povinnosti dané touto Vyhláškou, a na všechny pořadatele, aby naložili se svým právem co nejvhodněji. Zdravotní potvrzení požadovat můžou dle svého uvážení, ale nemusí. Taková povinnost Vyhláškou ustanovena není.
Vyhláška MZ o sportovních prohlídkách
Výklad ČOV k vyhlášce MZ