Přihlášky a zápis do kurzů plavání

Sport Club Plavecký areál Pardubice bude od září 2011 pokračovat v kurzech plavání na 25m bazénu v Chrudimi.

Budou probíhat kurzy pro rodiče s dětmi ve věku od 2 let , kurzy pro neplavce pro děti ve věku od 4 let. Pro plavce zdokonalovací a kondiční plavání – přípravky. Plavci , členové SCPAP budou pokračovat v trénincích.

Přihlášky s platbou budou v přízemí Výstavního a společenského centra IDEON ve dnech

1,2,5,6 a .7, září 2011 od 14,00 do 16,000 hod..

Dopravu do Chrudimi bude zajišťovat klub autobusy a mikrobusy – Jízdní řád platný od září 2011.

Ceny jsou na úrovni cen před uzavřením Plaveckého areálu v Pardubicích – Ceník platný od září 2011.

Podrobnější informace. u pí. Zemanové na č.t. 777 721 118.