Pozvánka na školení rozhodčích III. třídy

Oblastní soutěžní komise plavání

P o z v á n k a

Dne 1.května 2013 pořádá Oblastní soutěžní komise Královéhradeckého a Pardubického kraje

školení rozhodčích III.tř., které se koná v Aquacentru (krytý plav. bazén) v Pardubicích.

Sraz účastníků je ve středu 1.května v 8.00hod. v zasedací místnosti Aquacentra. Předpokládané ukončení školení v 16.30 hodin.

Rozhodčím plavání může být každý člen Českého svazu plaveckých sportů starší 16-ti let.

Podmínkou účastníků školení je platný registrační průkaz ČSPS a pravidla plavání. Dále je zapotřebí mít psací potřeby,obuv na přezutí, poznámkový sešit a dle možnosti digitální stopky.

Při presentaci bude vybírán účastnický poplatek ve výši 100,-Kč.

Dopravu a stravu hradí vysílající oddíl, či osobní sponzoři.

Těšíme se na Tvoji účast a žádáme o dochvilnost.

Pavel Sobotka

vedoucí školení

Potvrzenou přihlášku zašlete nejpozději do 20.4.2013 na adresu:

Pavel Sobotka, B.Němcové 389, 541 01 Trutnov, email: sobotkovi-tu@seznam.cz