Po stopách roku 2018

Stejně jako v loňském roce si níže připomeňme, co všechno máme v letošním roce za sebou. Pravděpodobně tam nebude všechno, ale snažil jsem se dohledat dohledatelné. Rozhodně tam chybí jakákoliv zmínka o našich akvabelách. Tam bych doporučil vyhledat na našich webových stránkách s odkazem na synchronizované plavání. Není to opakování našich výsledků – ty ostatně najdete v obsáhlejších zprávách na našich hlavních stránkách – je to pokus o výčet toho, co jsme v letošním roce stihli. Někde toho je více, někde méně…
1 LEDEN

2 ÚNOR

3 BŘEZEN

4 DUBEN

5 KVĚTEN

6 ČERVEN

7 ČERVENEC

8 SRPEN

9 ZÁŘÍ

10 ŘÍJEN

11 LISTOPAD

12 PROSINEC