Nový předseda ČSPS

IMG_1965Konference Českého svazu plaveckých sportů v Praze zvolila Petra Ryšku novým předsedou svazu. Petr Ryška střídá na příští čtyři roky ve funkci předsedy ČSPS Vladimíra Srba. Místopředsedkyní ČSPS se stala Hana Novotná. Konference také hlasováním vybrala pět členů Výkonného výboru.
Spolu s novým předsedou Petrem Ryškou a místopředsedkyní Hanou Novotnou tvoří Výkonný výbor ČSPS Petr Adamec (sekce plavání), Jan Kozubek (dálkové a zimní plavání), Marta Drochytková (synchronizované plavání), Jan Záruba (skoky do vody) a Pavel Obr (Masters).Dlouholetý svazový předseda Vladimír Srb se stal na návrh Konference čestným předsedou ČSPS.