Cena města Jablonce nad Nisou

Šest plavců ze skupiny TM3 se kvalifikovalo na plavecké závody v Jablonci, KURIVIALOVÁ LUCKA,SARAUEROVÁ ANIČKA,WEINZETTL VOJTA,BÁRA ADAMÍKOVÁ,ŠIMON ODVÁRKA,TOMÁŠ VÁLEK
Lucka na 200Vz ve velmi dobrém čase 2:39,6 si vybojovala 3.místo.Na 100Pz a 50Vz pátá,100Vz v osobáčku 1:13,7 šestá.
Barča si na 50Vz 0:34,6 vyplavala 2.místo,čtvrtá 200Vz 2:52,1 ,osmá na 100Pz 1:28,8.
Anička první sasloužená medaile na 50M 0:37,2 a krásné 2.místo,devátá na 100Pz 1:27,3
Šimon nejlépe na 50Vz 0:35,1 čtvrtý, 50M 0:39,8 pátý a šestý na 100Pz 1:28,8
Vojta na 100Z vyplaval krásné 2.místo 1:27,1, čtvrtý 100Pz 1:28,2 ,pátý 50Vz 0:35,6 ,šestý 50Z 0:41,0 a nakonec sedmí 100Vz 1:18,7
Tomáš nejmladší plavec skupiny roč.2009 si vybojoval 2.místo na 100Z 1:36,9, 100Pz 1:31,0 3.místo, čtvrtý 50P 0:49,6,pátý 50Z a 100Vz,šestý 50VZ 0:38,5