Sportovní gymnázium čeká rekonstrukce sauny i šaten

Pardubice – „Předpokládané náklady jsou 7,5 milionu korun,“ konstatoval hejtman Martin Netolický. Rekonstrukce rehabilitačních prostor se dočkají žáci Sportovního gymnázia. Rada Pardubického kraje na svém posledním zasedání schválila investiční záměr stavby. Navazuje tak na opravy sociálního zařízení tělocvičny, kterou Pardubický kraj dokončil letos v lednu.
Náklady? Kolem 7,5 milionu korun
„Připravena je kompletní rekonstrukce rehabilitačních prostor v suterénu školy. Předpokláda-né náklady jsou 7,5 milionu korun. Je nutné zejména vyměnit stávající rozvody vody, odpadů a elektroinstalace včetně osvětlení, položit nové obklady a dlažbu včetně instalace nové sa-nitární techniky. Zároveň je třeba vyřešit nově systém odvětrávání uzavřených prostor, které nemají okenní výplně, pouze světlík,“ upřesnil pro Deník rozsah investice hejtman Pardubic-kého kraje Martin Netolický.

„Právě jsme dokončili rekonstrukci místností sociálního zařízení, umývárny a šatny v budově tělocvičny a umývárny při malé tělocvičně v hlavní budově školy za 2,8 milionu korun,“ doplnil hejtman Pardubického kraje.

Obnova rehabilitačních prostor je plánována na květen až červen. „Tyto místnosti tvoří chod-ba, šatna, prostor sauny a ochlazovacího bazénu, na který navazuje místnost odpočívárny. Kromě nového řešení výměny a úpravy vzduchu jsou v plánu i dispoziční úpravy – přede-vším zvýšení kapacity sprch, přesun šaten do vedlejších prostor a zvětšení jejich kapacity pro celoškolní potřeby,“ nechal se slyšet mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

„V prostorách regenerace navíc přibude parní lázeň a Kneippův chodník. Studenti se dočkají i nových šatních skříněk a lavic. Protože se rehabilitační prostory nacházejí v suterénu objektu, je nutné při rekonstrukci provést také odvlhčení zdiva,“ dodal.

autor: Redakce